Koraci za dobijanje građevinske dozvole

Na ovoj ilustraciji predstavljen je hodogram dobijanja građevinske dozvole.

Upotrebna dozvola

U sljedećem dokumentu predstavljena je procedura dobijanja upotrebne dozvole za korištenje objekata.

Vodič za građane -kako do upotrebne dozvole (pdf)