Sertifikat za povoljno poslovno okruženje (BFC SEE)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

BFC SEE (Business Friendly Certificate South East Europe) program je jedinstven program za poboljšanje kvaliteta usluga i informacija koje lokalne samouprave u regionu Jugoistočne Evrope pružaju privrednicima. Program daje jasne smjernice opštinama i gradovima kako da kreiraju dobru poslovnu klimu i uspostave standarde efikasne i transparentne lokalne administracije. BFC sertifikat daje garanciju investitorima da sertifikovana opština/grad ima povoljnu poslovnu klimu za investiranje. S druge strane, sertifikovana opština/ghrad, posjedovanjem BFC sertifikata, obezbjeđuje sebi mjesto među najnaprednijim lokalnim samoupravama u Jugoistočnoj Evropi i time značajnu podršku domaćih i međunarodnih institucija i donatora.

Projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja (MEG)

MEG projekat je projekat opštinskog okolišnog i ekonomskog upravljanja pokrenut od strane Vlade Švajcarske 2016. godine. Projekat je dio programa saradnje Švajcarske u BiH, u domenu Lokalne uprave i opštinskih usluga, a realizuje ga Razvojni program Ujedinjenih nacija u BIH (UNDP BiH). Cilj MEG projekta ja poboljšanje opštinskog sistema upravljanja razvojem, te usluga u okolišnim i ekonomskim sektorima. Poboljšanja će rezultirati boljim uslugama za građane na lokalnom nivou, te većom odgovornošću i izgradnjom povjerenja između lokalnih vlasti, građana i privrede. Posebna pažnja će se posvetiti poboljšanju uslova života ugroženih grupa stanovništva.