Izvještaji komunalnih preduzeća

Ovdje možete preuzeti planove rada, kao i izvještaje o radu komunalnih preduzeća u Doboju.