Tabela brownfield lokacija kojima raspolaže grad Doboj

Br.  Naziv lokacije Zemlja

Opština/

Grad

Veličina

(m2)

Vlasnička

struktura

Cena (EUR/m2)

Način

sticanja

Putna

infrastruktura

Struja Voda Gas Kanalizacija Internet Kontakt podaci za više informacija
1 Poljice bb BiH/RS Doboj 8.510/1.562 privatna kupovina da da da da da da 053-222-122
2 Johovac bb BiH/RS Doboj 20.560/3.826,88 privatna kupovina da da da da da da 053-222-122
3 Usora, Nikole Tesle 26 BiH/RS Doboj 25.659,99  u stečaju-povjerioci u stečajnom postupku da da da da da da 065/360-300