Gradska uprava Doboj za potrebe promocije investitorskih potencijala kreirala je više sektorskih promotivnih letaka, koje možete preuzeti ovdje.

Promotivni flajeri