Ovdje možete preuzeti dokument sa tabelarnim prikazom koštanja taksi i naknada gradske administracije pri registraciji poslovne djelatnosti.

Tabelarni pregled poreza i taksi 

Odluka o iznosu rente 2019 

Plan lokalnih taksi i naknada grada Doboja za 2020 

Plan lokalnih taksi i naknada grada Doboja za 2021